Sunday, 31 March 2013

PERATUSAN PEMILIKAN EKUITI MENGIKUT KAUM
• Pada 2008, jumlah pemilikan ekuiti ialah seperti berikut:

o Bumiputera sebanyak 21.9%.
o Bukan Bumiputera ialah sebanyak 36.7%.
o Warga asing pula ialah sebanyak 37.9%.
o Nominee sebanyak ialah 3.5%.

• Sehingga 2008, data menunjukkan sasaran ekuiti Bumiputera belum mencapai sasaran yang ditetapkan iaitu 30% (DEB). Usaha perlu terus dibuat untuk memastikan kedudukan ini tercapai (jumlah penduduk Bumiputera ialah 67%).

• Walau bagaimanapun, kedudukan ekuiti Bumiputera bolehlah dianggap baik berbanding pada tahun 1970 di mana Bumiputera hanya memegang 2.4% sahaja. Jumlah peningkatan dari tahun 1970-­2008 ialah sebanyak 19.5%

No comments:

Post a Comment