Saturday, 30 March 2013

Anda Ingin Memohon Perumahan Rakyat 1 Malaysia?
SYARAT-SYARAT UNTUK PEMOHON


Pemohon mestilah Warganegara Malaysia.
Pemohon mestilah berumur sekurang- kurangnya 21 tahun semasa permohonan dibuat.
Permohonan terbuka kepada individu atau keluarga (suami dan isteri) dengan
pendapatan purata bulanan isi rumah antara RM2,500 – RM 7,500.
Pemohon dan pasangan tidak memiliki lebih daripada satu hartanah.
Syarat-syarat tambahan mengikut negeri-negeri.

Nota:
- Perumahan PR1MA akan diperuntukkan melalui proses pengundian terbuka.
- Pemilihan unit rumah oleh pemilik yang terpilih akan mengikut
   turutan cabutan undian.
- Moratorium selama 10 tahun akan dikenakan dimana rumah PR1MA
   tidak boleh dijual atau dipindah milik tanpa kebenaran pihak PR1MA.
- Pemilik wajib mendiami rumah PR1MA tersebut.

Jika anda layak dan mengikut syarat di tetapkan, anda boleh terus mendaftar di

No comments:

Post a Comment