Thursday, 4 April 2013

PERBANDINGAN BANDARAYA UTAMA DI MALAYSIA (KUALA LUMPUR) DAN CHINA (BEIJING)


Kuala Lumpur merupakan ibu negara kepada Malaysia dan Beijing atau ‘Peking’pula merupakan ibu negara kepada China yang terletak di bahagian utara negara tersebut. Kuala Lumpur terletak di kawasan pantai  barat  Semenanjung  Malaysia bersebelahan  dengan  negeri  Selangor,  Perak  dan Negeri Sembilan.  Malaysia (Kuala Lumpur) dipisahkan dengan negara Indonesia melalui Selat Melaka dan Selat Johor dengan Singapura. Thailand pula dipisahkan melalui laluan darat di bahagian utara Semenanjung Malaysia. Kuala Lumpur kini berstatus bandaraya dan merupakan  bandar  paling  maju  di  Malaysia.  Kuala  Lumpur  seluas  243 km² mempunyai penduduk 1.5 juta pada tahun 2010 dan anggaran 1.6 juta pada tahun 2012. Kuala Lumpur juga merupakan sebahagian daripada kawasan Lembah Klang yang terdiri Petaling Jaya, Subang Jaya, Shah Alam dan Klang di mana keseluruhan penduduk di wilayah metropolitan ini adalah sebanyak 7.2 juta penduduk. Negara China merupakan negara yang paling ramai penduduk di dunia tetapi yang keempat  terbesar di dunia mempunyai kawasan tanah yang luas. Beijing mempunyai luas kawasan iaitu 16,808 km² dan bilangan penduduk seramai 19,612,368 orang pada tahun 2010. Beijing merupakan sebuah bandar metropolis yang mempunyai nilai  sejarah dan warisan yang  paling  berharga di negara China dan dunia.

Kuala Lumpur dan Beijing merupakan bandaraya yang sememangnya amat terkenal daripada pelbagai aspek samada dari segi pelancongan, sukan, hubungan diplomatik, kebudayaan dan sebagainya. Kuala Lumpur dan Beijing (China) sememangnya telah lama mengamalkan hubungan diplomatik yang baik di dalam mewujudkan hubungan perkongsian maklumat, ideologi perkongsian teknologi terkini dan juga promosi pelancongan. Di dalam hal ini, perspektif yang ingin dilihat adalah perbezaan di antara kedua-dua bandar tersebut dari pelbagai sektor antaranya guna tanah, kependudukan, pengangkutan, sosio-ekonomi dan alam sekitar. Sektor guna tanah di Kuala Lumpur pada tahun 2000 menunjukkan 23.77% masih banyak kawasan tiada pembangunan dilakukan, hanya 22.66% merupakan kawasan pembangunan untuk kediaman paling banyak digunakan iaitu sebanyak 5,489.56 hektar. Dalam tempoh 20 tahun akan datang (2020) Kuala Lumpur dijangka memerlukan hampir 35% untuk pembangunan kawasan kediaman, 25% untuk kawasan pembangunan perniagaan, 20% untuk pembangunan infrastruktur dan utiliti, 10% untuk kemudahan masyarakat dan 10% untuk lain-lain pembangunan.
Su Juan, Peking University Beijing 2009, menyatakan beberapa cadangan perancangan guna tanah masa hadapan di Beijing iaitu mengekalkan aspek ekologi, zon perlindungan ladang tanah dan juga zon pembangunan bandar. The overall aim of the “General Plan for Beijing Land Use” is the harmonious development of urban and rural areas, and using the land frugally and intensively. It also proposes the spatial layout of land use in the future, including the ecological conservative space, basic farmland protective zones, and urban developing areas. The ratification and implementation of the plan is a major step in the process of building the capital Beijing to be an international city, a cultural city, and a pleasant-to-live city”.
Kuala Lumpur dan Beijing sememangnya amat terkenal dengan kemudahan pengangkutan awam sebagai mod perhubungan di dalam menghubungkan penduduk tempatan dan luar ke destinasi yang dituju. Sebagai contoh, pengangkutan awam rel di kedua-dua bandaraya ini sememangnya amat penting dan merupakan mod pengangkutan alternatif yang digunakan untuk mengelak daripada kesesakan lalulintas dan penggunaan minyak yang tinggi di jalan raya. Ketika ini, Kuala Lumpur kini mempunyai  Komuter, Sistem Transit Aliran Ringan (STAR), Projek Usahasama Transit Ringan Automatik (PUTRA), People Mover Rapit Transit (PRT)/Monorail dan juga Express Rail Link (ERL). ERL Kuala Lumpur memainkan peranan sebagai hub utama kepada perhubungan sistem rel yang menghubungkan pusat bandaraya dengan Lapangan Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) di Sepang, Selangor. Di Beijing, perkhidmatan keretapi sememangnya amat popular dan ianya merupakan pusat keretapi terbesar di China. Sistem Keretapi Selatan Beijing merupakan keretapi moden pertama digunakan dan Beijing merupakan pusat stesen keretapi utama bagi kesemua keretapi api laju di China ‘China Railway High-Speed’ (CRH), termasuklah keretapi laju yang menghubungkan Beijing-Tianjin iaitu keretapi paling laju di dunia. Keistimewaan keretapi di Beijing adalah kerana ianya dapat menghubungkan negara-negara besar seperti Rusia, Mongolia, Korea Utara dan Vietnam.

Kuala Lumpur dan Beijing juga terkenal dalam sektor pelancongan. Ini adalah kerana kedua-dua bandaraya ini mempunyai keistimewaan yang sama iaitu mempunyai bangunan yang unik dan khazanah tinggalan sejarah yang begitu istimewa. Kuala Lumpur amat dikenali di mata dunia kerana adanya bangunan berkembar Petronas iaitu KLCC, Menara KL, Tugu Negara, Stadium Merdeka, bangunan Sultan Abdul Samad, serta keistimewaan kebudayaan dan kesenian budaya masyarakatnya yang pelbagai kaum. Beijing pula terkenal dengan tinggalan sejarah dinasti-dinasti dahulu yang banyak meninggalkan artifak/bahan bersejarah yang bermutu tinggi serta bangunan bersejarah yang perlu dihargai dan dipelihara. Beijing sememangnya terkenal dengan sejarah Tembok Cina, Kota Larangan (Tiananmen) dan Kota Syurga yang merupakan antara destinasi pelancongan utama di Beijing.
Pihak  berkuasa  tempatan  yang mengurus, mentadbir, menguatkuasa dan mengawal pembangunan di Kuala Lumpur adalah Dewan  Bandaraya  Kuala Lumpur (DBKL) di peringkat  tempatan manakala di peringkat negeri dan negara adalah dibawah tanggungjawab Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar (KWPKB). Sistem perundangan dan perancangan yang dilaksanakan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur adalah mengikut   Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan 1982, Akta 267. Di Beijing, pihak bertanggungjawab mengurus, mentadbir dan merancang pembangunan di wilayah ini adalah Beijing Municipal Commision of Urban Planning (BMCUP). Salah tugas utama yang dijalankan oleh BMCUP ini ialah menyediakan Draf Undang-Undang Perancangan Bandar dan Desa dan Piawaian Perundangan dan Teknikal untuk Bandaraya Beijing mengikut undang-undang dan perundangan yang bersesuaian. Selain itu juga, BMCUP juga menjalankan Kajian Pembangunan Perancangan Bandar Dan Desa, Draf Kesesuaian Dasar, penglibatan dalam Kajian Perancangan Pembangunan Sosio Ekonomi Bandar, Perancangan Bandar dan Desa serta Pelan Keseluruhan Pembangunan Bandaraya Beijing.
Pembangunan dan perancangan yang dilakukan di Kuala Lumpur dan Beijing begitu berjaya dan membawa negara masing-masing ke pentas dunia sebagai sebuah negara yang membangun dan gemilang. Di dalam hal ini, apa yang seharusnya Kuala Lumpur dan Beijing boleh berkongsi ialah kepakaran dan teknologi terkini bagi membentuk sebuah bandaraya yang lebih sistematik, maju dan mampan pada tahun 2020 nanti. Kemajuan yang dikecapi oleh kedua-dua bandaraya ini harus dijadikan contoh yang boleh dilaksanakan di negara masing-masing. Contohnya, penggunaan basikal yang amat luas di bandaraya Beijing sebagai mod pengangkutan pengguna untuk berulang alik ke tempat kerja atau membeli barang-barang boleh dijadikan alternatif di dalam mengurangkan kos penggunaan minyak atau penjimatan subsidi minyak yang kerajaan Malaysia telah diberikan. Penjimatan subsidi tersebut sudah tentu boleh digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau kemudahan masyarakat yang lebih berfaedah. Walaubagaimana pun, pelaksanaan program ini mungkin bermula pada peringkat ‘Park & Ride’ yang mengehadkan kemasukan kenderaan di dalam bandar khususnya pada waktu puncak yang melibatkan aktiviti kerja seharian. Selain itu juga, perkhidmatan keretapi laju atau ‘Bullet Train’ seharusnya telah pun dilaksanakan di negara kita. Kemajuan yang kini dikecapi oleh Beijing yang kini memiliki sebuah keretapi laju yang menghubungkan bukan sahaja seluruh negara China malah menghubungkan negara-negara besar seperti Rusia, Vietnam dan Mongolia. Dengan adanya perkhidmatan ini, bandaraya Kuala Lumpur mampu dihubungkan dengan negeri-negeri di Semenanjung Malaysia malah menghubungkan negara-negara jiran seperti Singapura, Thailand dan Indonesia.
Akhir kalam,  perancangan dan pembangunan di Kuala Lumpur dan Beijing sudah jauh membangun jika dibandingkan 50 tahun yang dahulu. Kesejahteraan dan kemewahan yang diperolehi hari ini seharusnya perlu disyukuri dan dihargai oleh setiap lapisan masyarakat. Namun, tanpa usaha dan kerjasama maka segala-galanya tidak akan berjaya. Sempena Hari Perancangan Bandar Sedunia 2012 yang dirasmikan di Kuala Lumpur baru-baru ini, bersama-samalah kita menjaga bandar kita agar hidup kita akan lebih selesa, aman dan harmoni berlandaskan ‘Bandar Hijau, Komuniti Bahagia’ yang lebih sempurna.
Sekian, Xie-xie, ZaiJian
Oleh: ASMADI BIN ANDI MASARAPI - URP Kuantan, Pejabat Projek Zon Timur

No comments:

Post a Comment